Skip to content
Illustratie van flessen met het recyclagesymbool

milieubewust

Wij vinden dat voetafdrukken in het zand thuishoren en niet op onze planeet. Daarom willen we een ecologische voetafdruk die zo klein is dat het lijkt alsof we er niet zijn. We worden gedreven door het principe van duurzaam ontwerpen. Dat wil zeggen dat we elke stap van onze toeleveringsketen evalueren om onze impact op de planeet te verkleinen. Ontdek hoe we dat doen.


geïllusboomrde aarde en planten

onze voetafdruk eerlijk meten

We nemen onze impact op de planeet zeer ernstig dus we gebruiken de beste duurzaamheidsanalyses om onze impact inzake broeikasgassen, afval en water bij de productie van onze beautyproducten te evalueren en te publiceren, in de hoop het bewustzijn te vergroten en iedereen die deel wil uitmaken van onze reis te inspireren. We zijn vastbesloten onze koolstofuitstoot te verminderen door middel van nieuwe technologieën en formules.

geïllusboomrd spaarvarken

een CO2-fonds creëren

We traceren onze uitstoot van broeikasgassen in elke stap van het productie- en distributieproces en leggen onszelf een CO2-heffing op die wordt gestort in ons CO2-fonds. Op die manier hebben we een tastbare beloning om onze impact op de planeet te verminderen, terwijl we blijven evalueren wat we maken en hoe we het maken.

illistratie recyclagetruck die recycleert

het CO2-fonds gebruiken

Per ton koolstof dragen we € 40 bij aan een fonds dat programma's ondersteunt die de koolstofuitstoot en afval verminderen. We bouwen partnerships uit die ons fonds helpen om ook anderen aan te moedigen meer te gaan recycleren en echte recyclingcommunities uit te bouwen.

We zullen binnenkort meer informatie geven naarmate ons werk vordert.

verwante pagina's