Skip to content
women doing small acts for the planet

JUNGL


VOORWAARDEN ACTIE ‘LBPxJUNGLAmsterdam’

Deze voorwaarden zijn van toepassing op de actie ‘LBPxJUNGLAmsterdam’, hierna te noemen: ‘Actie’, die wordt georganiseerd door Unilever Nederland BV, gevestigd te Rotterdam aan de Nassaukade 5, hierna te noemen: ‘Unilever’.  Deze promotionele Actie wordt op geen enkele manier gesponsord, goedgekeurd of beheerd door Facebook/Instagram of is geassocieerd met Facebook/Instagram. U verstrekt uw gegevens aan Unilever en niet aan Facebook/Instagram.

 

Artikel 1           Algemeen

1.     Elk in Nederland woonachtig persoon met een minimumleeftijd van 18 jaar is gerechtigd aan deze Actie deel te nemen. Voor deelname door personen jonger dan 18 jaar is toestemming van een wettelijk vertegenwoordiger vereist.

2.     Deelname aan de Actie is gratis.

3.     Deze actievoorwaarden zijn te vinden op https://www.instagram.com/lovebeautyandplanet_nl/ onder de LBPxJUNGLAmsterdam post of via www.lovebeautyandplanet.com/nl/voorwaarden-actie-JUNGL.html.

4.       Medewerkers van Unilever die betrokken zijn bij deze Actie en door Unilever ingeschakelde derde(n) zijn uitgesloten van deelname.

5.       Per familie wonende op hetzelfde adres wordt slechts één prijs toegekend.

6.       Deze Actie is niet geldig in combinatie met andere Acties van Unilever, waaronder begrepen kortingsacties.

 

 

Artikel 2           Hoe en wanneer kan je meedoen?

1.     Deze actie loopt van 2 september t/m 8 september 2019.

2.     Deelname aan de Actie kan door jouw small acts of love voorbeeld te delen als reactie onder de instagram post en zowel @Lovebeautyandplanet_NL als @junglamsterdam te volgen. Hieruit zullen 15 winnaressen/winnaars gekozen worden.

 

Artikel 3           Prijzen

1.   15 hoofdprijzen bestaande uit een tegoedbon voor JUNGLAmsterdam en 4 Love Beauty and Planet producten ter waarde van 110 euro.

2.   Alle prijzen zijn persoonsgebonden en dus niet overdraagbaar en zijn niet inwisselbaar voor geld. Bij weigering of andere reden van niet uitreiking van een prijs vervalt deze aan Unilever.

3.   Indien over de uitgekeerde prijzen kansspelbelasting zal dienen te worden afgedragen zal Unilever deze belasting voldoen.

 

Artikel 4            Aanwijzing van de winnaars

1.     De winnaars van de Actie zullen worden bepaald door een deskundige jury die uiterlijk 10 september 2019 de winnaar(s) van de actie zal bepalen en zal daarbij, onder meer, letten op originaliteit, creativiteit en inventiviteit.

2.     Met de winnaars van de Actie zal zo snel mogelijk contact worden opgenomen voor de uitreiking van de prijs, tenzij duidelijk is dat de winnaars op een andere wijze worden bekend gemaakt (bijvoorbeeld op een website).

3.     Indien een prijs buiten de schuld van Unilever niet binnen 3 maanden na bekendmaking van de winnaar(s) is ontvangen door een winnaar, verliest deze winnaar zijn/haar rechten op de prijs en blijft de prijs eigendom van Unilever.

4.     Over de uitslag van de Actie kan niet worden gecorrespondeerd.

 

Artikel 5            Aansprakelijkheid en vrijwaring

1.     U erkent dat deelname aan de Actie geheel voor eigen risico is.

2.     Indien voor deelname aan deze Actie wordt gevraagd een inzending in te sturen, te uploaden, in te spreken of anderszins een bijdrage te leveren garandeert u dat deze inzending en/of bijdrage geen inbreuk maakt op enige (intellectuele eigendoms)rechten van derden en ook anderszins niet onrechtmatig is en vrijwaart Unilever voor aanspraken van derden terzake.

3.     Unilever is niet aansprakelijk voor enige schade, direct en/of indirect, die verband houdt met de Actie, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot:

-        de door haar uitgekeerde prijzen;

-        het wijzigen, onderbreken of beëindigen van de Actie en/of het wijzigen van de prijzen;

-        het onrechtmatig gebruik van de systemen van Unilever door een derde (bijvoorbeeld in de vorm van een cyberaanval waardoor persoonlijke gegevens vrijkomen).

 

Artikel 6            Auteursrechten en medewerking

1.     Indien de deelnemers inzendingen insturen, uploaden, inspreken of anderszins een bijdrage aan de Actie dienen te leveren, worden deze inzendingen/bijdragen eigendom van Unilever. Unilever behoudt zich het recht voor om naar eigen inzicht deze inzending/bijdrage te kuisen, in te korten, te wijzigen of te verwijderen, zonder dit (vooraf) aan u te melden.

2.     U verleent hierbij aan Unilever het eeuwigdurende recht om uw inzending/bijdrage, al dan niet in gewijzigde vorm, te gebruiken voor welk medium dan ook. Unilever is hierbij niet verplicht om uw naam te vermelden.

3.     Als potentiële winnaar geeft u Unilever hierbij toestemming om uw naam en/of beeldmateriaal waarop u bent afgebeeld als winnaar (van bijvoorbeeld de prijsuitreiking) te gebruiken voor uitingen die verband houden met deze Actie.

4.     De winnaar die zijn/haar medewerking verleent aan promotionele activiteiten van Unilever heeft daarmee geen recht op een financiële vergoeding.

5.     Het is niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van Unilever de software, de website of de inhoud van de Actie, geheel of gedeeltelijk, te reproduceren in welke vorm dan ook.

 

Artikel 7            Persoonlijke gegevens

1.     Om mee te doen aan de Actie kan gevraagd worden om bepaalde persoonlijke gegevens (zoals naam, e-mailadres etc.).

2.     Op de Actie en de aan Unilever verstrekte gegevens zijn de PrivacyverklaringCookieverklaring en website gebruiksvoorwaarden van Unilever van toepassing, die te vinden zijn op respectievelijk http://www.unileverprivacypolicy.com/nl_NL/Policy.aspx

https://www.unilevercookiepolicy.com/nl_NL/Policy.aspx en https://www.unilever.nl/legal.html.

3.     Op de website van de Actie kunt u aangeven of u op de hoogte wilt blijven van nieuwsbrieven en andere acties van Unilever.

verwante pagina's","globalPageUrls":{"profilePagePath":""},"locale":"nl-NL","descriptionForLoggedInUsers":"","randomNumber":"94af22ac1b76f63c068c01f1557a3596","componentName":"richTextV2","breakpointVariation":"","brandName":"lbp","cookielessExperience":true,"rtl":"false","componentNotSupportedMessage":"The feature is not available on your device, to enjoy the full experience, please visit our website on desktop, tablets or smartphones.","market":"nl_nl","errorPagePath":"","anchorTitle":"terug naar boven","displayDifferentTextForLoggedInUsers":false,"style":{"type":"type-c","class":""},"componentExperienceVariant":"default","additionalBrands":[]},"viewType":"defaultView","randomNumber":"94af22ac1b76f63c068c01f1557a3596","isContainer":false,"resourceType":"lbp/components/richTextV2"}}

verwante pagina's