karbonbevisst

karbonbevisst


Illustrazione: salvadanaio

en ærlig redegjørelse av avtrykket vårt

Vi tar innvirkningen vi har på planeten veldig seriøst, og bruker førsteklasses bærekraftsanalyse for å spore og publisere klimagassutslippet, avfallsmengden og vannforbruket som produksjonen av våre skjønnhetsprodukter medfører. Dette gjør vi for å opplyse og inspirere alle som vil være en del av reisen vår. Vi jobber iherdig med å redusere karbonutslippet vårt, og har forpliktet oss til å stadig forske på, og benytte, nye teknologier og metoder.

Illustrazione: camion riciclo con relativo simbolo

tanken bak karbonavgiftsfondet

Vi sporer klimagassutslippene våre på tvers av alle produksjons- og distribusjonsstadier, og belaster oss selv med en karbonavgift, som går direkte til vårt karbonavgiftsfond. Dette gjør vi for å gi oss selv et konkret insentiv til å redusere karbonpåvirkningen vi har på planeten vår, og stadig evaluere hva vi lager og hvorfor vi lager det.

Illustrazione: salvadanaio

målet med karbonavgiftsfondet

Vi bidrar med € 40 per karbontonn til et karbonavgiftsfond som støtter programmer som bidrar til å redusere karbonutslipp og deponi. Vi jobber med å finne samarbeidspartnere som kan bruke disse midlene til å fremme og organisere resirkulering.

Vi gleder oss til å fortelle mer, og dele resultatene med deg.