Illustrasjon av flakser med resirkuleringssymbol

karbonbevisst

Vi synes avtrykk hører hjemme på en sandstrand, ikke på planeten, derfor er målet vårt et karbonavtrykk som er så lite at ingen kan se at vi engang har vært her. Vi er drevet av "sustainability by design"-prinsippet. Det betyr at vi nøye tenker gjennom hver minste del av verdikjeden, for å redusere innvirkningen vi har på planeten vår. Slik gjør vi det…


illustrasjon av jorden og planter

en ærlig redegjørelse av avtrykket vårt

Vi tar innvirkningen vi har på planeten veldig seriøst, og bruker førsteklasses bærekraftsanalyse for å spore og publisere klimagassutslippet, avfallsmengden og vannforbruket som produksjonen av våre skjønnhetsprodukter medfører. Dette gjør vi for å opplyse og inspirere alle som vil være en del av reisen vår. Vi er fast bestemt på å redusere karbonutslippet ved å forplikte oss til å forske på og benytte nye teknologier og metoder.

illustrasjon av sparegris

vårt karbonavgiftsfond

Vi sporer klimagassutslippene våre på tvers av alle produksjons- og distribusjonsstadier, og belaster oss selv med en karbonavgift, som går direkte til vårt karbonavgiftsfond. Dette gjør vi for å gi oss selv et konkret insentiv til å redusere karbonpåvirkningen vi har på planeten vår, og stadig evaluere hva vi lager og hvorfor vi lager det.

illustrasjon av resirkuleringsbil med synlig resirkuleringsavfall

bruk av karbonavgiftsfondet

Vi bidrar med € 40 per karbontonn til et karbonavgiftsfond som støtter programmer som bidrar til å redusere karbonutslipp og deponi. Vi jobber med å finne samarbeidspartnere som kan bruke disse midlene til å fremme og organisere resirkulering.

Vi kommer til å dele detaljene med deg fortløpende.

relaterte sider