Skip to content
Illustration av flaskor med återvinningssymbol

klimatsmart

Vi anser att fotavtryck hör hemma på stranden, inte på planeten, därför är vårt mål att ha ett ekologiskt fotavtryck så litet att det är som om vi inte fanns. Vi använder oss av principen "hållbarhetsdriven design" som innebär att vi försöker utvärdera varje länk i vår leveranskedja för att minska vår påverkan på planeten. Såhär gör vi …


illustrerad jord och växter

Räkna våra fotavtryck på ärligt sätt

Vi tar vår påverkan på planeten på allvar, så vi kommer använda våra högklassiga analysverktyg för att mäta, följa och publicera hållbarheten i verksamheten genom växthusgasutsläpp, avfall och vattenåtgång i samband med tillverkningen av våra skönhetsprodukter. Hoppet är att hålla alla som vill vara med på resan upplysta och inspirerade. Vi är fast beslutna att reducera koldioxidutsläppen med hjälp av nya teknologier och format.

Illustrerad sparbössa

Att skapa en koldioxidfond

Vi följer våra växthusgasutsläpp i varje del av produktions- och distributionskedjan, och tar ut en koldioxidskatt av oss själva som går in i vår koldioxidfond. Det gör att vi har ett greppbart incitament att reducera vår klimatpåverkan på planeten i takt med att vi fortsätter utvärdera vad vi gör och hur vi gör det.

Illustrerad återvinningslastbil med återvinning

Använda koldioxidfonden

För varje ton koldioxid bidrar vi med 40 euro till en koldioxidskattfond som sedan stödjer program som hjälper till att minska koldioxidutsläpp och avfall som går till deponi. Vi arbetar med partnerskap som kan hjälpa vår fond att uppmuntra ökad återvinning och att starta återvinning i samhällen.

Vi kommer att dela fler detaljer på vägen.

relaterade sidor