Skip to content
Ilustrácia fľaštičiek so symbolom recyklácie

minimálne emisie uhlíka

Veríme tomu, že stopy patria do piesku a nemajú ničiť našu planétu. Preto je naším cieľom znížiť uhlíkovú stopu na minimum. Riadime sa princípom ekologického dizajnu, čo znamená, že sa snažíme hodnotiť každý krok nášho dodávateľského reťazca a znižovať jeho dosah na našu planétu. Takto...


ilustrácie Zeme a planét

čestné počítanie uhlíkovej stopy

Dosah našej činnosti na planétu berieme veľmi vážne, a preto pomocou analýz udržateľnosti sledujeme a tiež zverejňujeme údaje o skleníkových plynoch, odpade a spotrebe vody v súvislosti s výrobou našich kozmetických prípravkov. Veríme, že dokážeme otvoriť oči a inšpirovať každého, kto sa chce vydať našou cestou. Sme odhodlaní znižovať naše uhlíkové emisie prostredníctvom nášho záväzku využívať nové technológie a formáty.

Ilustrácia pokladničky v tvare prasiatka

vytvorenie fondu uhlíkovej dane

Sledujeme naše emisie skleníkových plynov v každej fáze výroby a distribúcie a sami sebe vymeriavame uhlíkovú daň, ktorú odvádzame do fondu uhlíkovej dane. Vďaka tomu máme konkrétnu motiváciu znižovať emisie uhlíka a ich dosah na našu planétu a priebežne vyhodnocovať našu činnosť a postupy.

Ilustrácia smetiarskeho auta so symbolom recyklácie

využitie fondu uhlíkovej dane

Do fondu uhlíkovej dane prispievame 40 dolármi za každú tonu uhlíka. Tieto prostriedky idú na podporu programov tretích strán, ktorých cieľom je znižovať emisie uhlíka a objem odpadu, ktorý končí na skládkach. Spolupracujeme s ďalšími organizáciami a využívame prostriedky z nášho fondu, aby sme podnietili zvýšenie miery recyklácie, ako aj recyklovanie v komunitách.

Čoskoro vás budeme informovať, ako napredujeme.

súvisiace stránky