Skip to content
รูปขวดที่มีเครื่องหมายรีไซเคิล

การตระหนักในการจัดการขยะ

เพราะเราเชื่อว่ามลพิษไม่ใช่รอยเท้าบนผืนทราย เราจึงปล่อยทิ้งไว้บนโลกนี้ไม่ได้ เป้าหมายของเราคือการจำกัดคาร์บอนฟุตพรินท์ให้ได้มากที่สุด ราวกับว่าเราไม่ได้อาศัยบนโลกนี้ เรายึดถือหลักการ “ความยั่งยืนที่เกิดจากการออกแบบ” นั่นคือเราพยายามประเมินทุกขั้นตอนในซัพพลายเชน เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของโลก ด้วยวิธีดังนี้…


ภาพพื้นดินและต้นไม้

การนับปริมาณคาร์บอนอย่างซื่อตรง

เราให้ความสำคัญอย่างจริงจังในผลกระทบของเราต่อโลกใบนี้ เราจึงดำเนินการวิเคราะห์ความยั่งยืนด้วยแนวทางระดับโลก เพื่อติดตามและเผยแพร่มลภาวะในรูปแบบก๊าซเรือนกระจก ขยะ และน้ำเสีย จากการผลิตผลิตภัณฑ์เพื่อความงามของเรา โดยหวังว่าเราจะช่วยให้ทุกคนที่อยากร่วมเส้นทางเดียวกันนี้ตระหนักและเกิดแรงบันดาลใจ เราแน่วแน่ในการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอน ด้วยการทุ่มเทพัฒนาเทคโนโลยีและแนวทางใหม่ๆ

รูปกระปุกออมสิน

การก่อตั้งกองทุนภาษีคาร์บอน

เราติดตามการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในทุกขั้นตอนการผลิตและกระจายผลิตภัณฑ์ และหักภาษีตนเองเป็นภาษีคาร์บอน เพื่อสมทบในกองทุนภาษีคาร์บอนของเรา วิธีนี้ทำให้เรามีเงินทุนสำหรับการลดผลกระทบจากคาร์บอนในโลกใบนี้ เพราะเราประเมินการปล่อยมลพิษและต้นเหตุของมลพิษอยู่เสมอ

รูปรถบรรทุกของรีไซเคิลแสดงการรีไซเคิล

การใช้กองทุนภาษีคาร์บอน

เรายินดีจ่าย $40 ต่อตันคาร์บอนให้เข้ากองทุนภาษีคาร์บอน เพื่อสนับสนุนโครงการที่ช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนและขยะต่างๆ เรากำลังร่วมมือกับพันธมิตรในการนำกองทุนของเราไปใช้ในการเพิ่มอัตราการรีไซเคิล และก่อตั้งชุมชนการรีไซเคิล

อีกไม่นานเราจะประกาศรายละเอียดการดำเนินงานต่างๆ

หน้าที่เกี่ยวข้อง