Skip to content
smartlabel logo Mở trong cửa sổ mới

hỗ trợ khách hàng

  • Hãy gọi cho chúng tôi nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào:

    028-54141358 Chúng tôi làm việc từ Thứ Hai - Thứ Sáu, 8h30 sáng – 5h giờ chiều
  • Đối với tình huống khẩn cấp về y tế hoặc an toàn sản phẩm, vui lòng gọi

    028-54141358 Chúng tôi làm việc từ 8h30 sáng – 5h giờ chiều, 
    từ Thứ Hai - Thứ Sáu

Nếu bạn đang báo cáo vấn đề về một trong các sản phẩm của chúng tôi, vui lòng cung cấp địa chỉ và số điện thoại để chúng tôi có thể liên lạc ngay với bạn.

Unilever không thu thập thông tin cá nhân của trẻ em dưới 13 tuổi.